Mar 8, 2019 9:14:09 AM

2019: Het jaar waarin vrouwen nog steeds minder kansen krijgen

GenderpariteitHoewel er meer vrouwen dan ooit op de arbeidsmarkt participeren, is het glazen plafond nog steeds niet aan diggelen geslagen. De Europese vrouw verdient vandaag de dag voor hetzelfde werk gemiddeld 16,3% minder dan een mannelijke collega. Naarmate ze de carrièreladder beklimt, vergroot deze kloof naar een verschil van gemiddeld 28%. Ook de toetreding tot hogere functies blijkt problematisch. Hoe meer verantwoordelijkheid er bij een bepaalde job komt kijken, hoe groter de kans dat deze wordt uitgevoerd door een man. Dit is de harde realiteit die op alle niveaus dient aangepakt te worden.


DE BESTE LEERLING VAN DE KLAS

Als we echter een globale vergelijking maken, is West-Europa, met een gemiddelde gendergelijkheid van 75,8%, de beste leerling van de klas. Noord- en Latijns-Amerika vervullen de tweede en derde plaats met respectievelijk 72,5% en 70.8%. Noord-Afrika scoort het slechtste met een genderpariteit van slechts 60,2%

Wanneer we inzoomen op de loonkloof tussen Europese mannen en vrouwen, delen Roemenië, Italië en Luxemburg het podium met een gemiddeld verschil van slechts 5%. België zit hen kort op de hielen met een kloof van 6,1%. Onze buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland scoren beduidend slechter met respectievelijk 15,2%, 15,6% en 21,5% ongelijkheid. Estland hinkt achterop met een loonkloof van wel 25,3%.

Europese loonkloof

Ook wat de participatie op de arbeidsmarkt betreft, scoort Europa relatief goed. Met een gemiddelde participatiekloof van 11,9% lopen Noord-, Zuid- en West-Europa ver vooruit op het wereldwijde gemiddelde van 26,5%. Ondanks deze goede resultaten, blijkt de toetreding tot functies met grotere verantwoordelijkheid voor Europese vrouwen toch moeilijk. Slechts 1 op 3 leidinggevende functies wordt door een vrouw ingevuld. Bovendien bedraagt in geen enkele Europese lidstaat het aandeel vrouwelijke managers meer dan 50%. Ook het bestuur van bedrijven ligt nog steeds voornamelijk in mannelijke handen: vrouwen vertegenwoordigen amper 6% van de CEO's en slechts 15% van de leidinggevende functies.

En hoewel het gebrek aan gendergelijkheid vaak zijn oorsprong vindt in socio-culturele factoren (zoals de vrouw die traditioneel voor de kinderen thuisblijft), is de eerlijke vertegenwoordiging van de geslachten vooral een kwestie van politieke wil.

GENDER PARITEIT IS (NOG) GEEN REALITEIT

Gendergelijkheid en de strijd tegen alle vormen van seksuele discriminatie vormen de kern van alle Europese verdragen. Enkele recente resoluties betreffen de pariteit tussen mannen en vrouwen (15 januari 2019) en de preventie en bestrijding van intimidatie en seksuele agressie (11 september 2018). En hoewel deze resoluties niet bindend zijn, geven ze het standpunt van het Europees Parlement over deze kwestie weer en moedigen ze de andere Europese instellingen aan om zelf actie te ondernemen. Zo stelde de Europese Unie een nieuwe wetgeving voor om het evenwicht tussen privé- en beroepsleven van werkende ouders te verbeteren, evenals een actieplan om de loonkloof tussen mannen en vrouwen verder te verkleinen.

"Als we de huidige trend verderzetten, zal de West-Europese genderkloof binnen 60 jaar gesloten zijn."

- The Global Gender Gap Report 2018

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

Verandering ligt niet louter in het opstellen van wetten en resoluties, maar vooral in de uitvoering ervan. De ondervertegenwoordiging en onderbetaling van vrouwen kan dan ook voornamelijk verklaard worden door een trage en ontoereikende uitvoering van de wetgeving, een zwakke coördinatie tussen de verschillende instellingen, evenals een gebrek aan bewustwording van de genderproblematiek. Om die reden is het van cruciaal belang dat alle instanties, zowel overheidsinstellingen, als beursgenoteerde bedrijven en KMO's, hun steentje bijdragen.

Beeld header © Pixabay.

Meer blogs